خدایا دوستت دارم.

خواجه نظام الملک طوسی

نویسنده :الهه عبدالهی
تاریخ:دوشنبه 27 آذر 1391-11:11 ق.ظ

                    (خواجه نظام الملك طوسی)

خواجه‌نظام الملک طوسی در سال ۴۰۸ هجری در شهر طوس خراسان دیده به جهان گشود. پدرش علی ابن اسحاق بردهقانی اشتغال داشته و از یاران محمود سبکتکین به شمار می‌آمد خواجه‌نظام الملک نیز در کودکی به همراه پدر به دهقانی پرداخت و همان زمان در نزد وی قرآن را ختم نمود و پس از آن پدرش وی را به کسب علم و دانش و تفقه در مذهب شافعی و استماع حدیث و آموختن لغت و نحو واداشت.

وی دارای همتی والا بود خواجه در سنین نوجوانی به خدمت ابو علی ابن شاذان وزیر آلب ارسلان در آمد و به عنوان کاتب به نزد وی خدمت می‌کرد. ابن شاذان به هنگام وفاتش وی را وصیت نمود که به خدمت سلطان آلب ارسلان در آید و او نیز چنین کرد آلب ارسلان خواجه را به عنوان وزیر خویش برگزید، و او را پدری دلسوز و مهربان می‌پنداشت و هیچ امری را بدون مشورت وی انجام نمی‌داد و خلاف امر وی را نمی‌پسندید پس از اینکه آلب ارسلان لحظات آخر عمرش را سپری می‌نمود فرزندش ملکشاه را وصیت نمود که در اداره امور حکومتی از رای خواجه عدول نکند و او را پدری دلسوز و مهربان مشفق بداند و ملک‌شاه نیز پذیرفت و او را در سمت وزارت ابقاء نمود خواجه‌‌‌‌‌‌‌نظام الملک در عهد وزارت خود خدمات فرهنگی بسیار عظیمی را انجام داد که بدون تردید می‌توان گفت که در طول تاریخ سابقه نداشته است.

وی علاوه بر رتق و فتق امور مملکتی و حل مشکلات عدیده اجتماعی و اخلاقی و سایر مسائل مملکتی دست به ایجاد و تأسیس مدارس زد که در تاریخ به نام وی و به مدارس نظامیه مشهورند. همان مدارس هستند که سرمشق دانشگاه‌ها شدند و مهم‌ترین آنها عبارتند از نظامیه‌های بغداد، موصل، نیشابور، بلخ ، هرات، مرو، آمل، گرگان، بصره، شیراز و اصفهان.

نهضتی که نظام الملک با ساختن نظامیه‌های متعدد بوجود آورد به زودی و با سرعت شگفت آوری از طرف تمامی بلاد ایران و بسیاری دیگر از بلاد کشورهای اسلامی دنبال شد بطوری که در قرنهای پنجم و ششم هجری هیچ شهری نبود که در آن مدارس متعدد وجود نداشت باشد. در این مدارس درسهایی چون فقه ، حدیث، تفسیر، علوم ادبی، ریاضیات، طب و حکمت تدریس می‌شد و همچنین کلیه مدارس دارای کتابخانه‌هایی معتبر بودند و در این مدارس هر دانشجویی حجره خاص خود داشت و مقرری ماهیانه می‌گرفتند و خوراک و خوابگاه نیز بر عهده دانشگاه بود.

خواجه‌نظام الملک نظامیه نیشابور را برای امام الحرمین ابو المعالی جوینی ساخت که امام الحرمین به مدت ۲۰ سال در آنجا به تدریس اشتغال داشت و شاگردانی همچون امام غزالی را تربیت نمود واز بزرگترین دانشگاه‌هایی که خواجه تأسیس کرد نظامیه بغداد بود که در آن زمان بیش از ۶۰۰۰ دانشجو داشت و در طول تاریخ اساتید برجسته‌ای همچون امام محمد غزالی، سعدی شیرازی، ابواسحاق شیرازی و غیره در آن به امر تدریس اشتغال داشتند. و علاوه بر ساختن دانشگاه ، خواجه خدمات فراوان دیگری همچون آب انبار، گرمابه، بازار، بیمارستانها را به جهانیان عرضه کرد و قرن پنجم را مبدل به شکوفاترین قرون فرهنگی اسلام ساخت.

 
سوالات ادبیات5

نویسنده :الهه عبدالهی
تاریخ:جمعه 24 آذر 1391-08:29 ب.ظ

1-در متن زیر اسمها ونوع ان را مشخص کنید.(مفرد.جمع)(ساده.مرکب)(خاص.عام)(معرفه.نکره)(ذات.معنی)(جامد.مشتق)

 

کعبه چشم به راه داردتا مهدی فاطمه(س)بیاید.ا بشاران در حال ریزش وکوههای سر به فلک کشیده با خورشید فروزان

دعای فرج می خوانند.اری مهدی خواهد امد وان روز مظلومان کره زمین به اسایش خواهند رسید.گلزارهاوکوهسارهاوتمام موجودات درمسیرش

گل نرگس می کارند..

2-درمتن بالا ترکیب های اضافی وترکیب وصفی وکلمه مرکب را مشخص کنید.

3-تمام فعلهای مضارع را به ماضی استمراری تبدیل کنید.

4-سه جمله بنویسیدکه در ان ضمیر مشترک وجود داشته باشد.

 

                                                                                                                             موفق باشید.

 
متن املا

نویسنده :الهه عبدالهی
تاریخ:سه شنبه 21 آذر 1391-11:02 ق.ظ

پسرم زندگی،جریان رودی است که می غرّد ومی خروشد ولحظه ها را با خود     می
برد تو باید درجریان زندگی غوطه ور شوی و به همراه پاکی رود جاری شوی زندگی جاری
شدن است نه به حفره ای پناه بردن و منتظر کمک بودن زندگی راهی شدن است واز پای
ننشستن
.پسرم لطافت و ابرام را ازآب روان بیاموز آب در اوج لطافت سرسخت و امیدوار
است و درراه رسیدن به هدف زور آزمای و لجوج است .

آب رود در پشت اوّلین مانع نمی ایستد او با کندن و کا ویدن راه خود را به
سمت دریا می یابد امّا سنگ در پشت اوّلین مانع و دیواره می ایستد .

پسرم سرسختی و مصمّم بودن را از آب بیاموز امّا به دل آب هم که سرشار از
پاکی و مهر است توجّه کن عزیزم به خلق خدا نیکی کن و مطمئن باش در زمانی نامعلوم
اثر کار نیکت را را می بینی به دلت صفا وگذشت بیاموز و درشادترین لحظه خویش
پروردگارت را فراموش مکن هرگز حرفی مزن که با حرف تو دلی سوخته شود جواب بدی را با
خوبی بده و نیکی کردن را از باران بیاموز باران با آن که زاده ی تکّه ابری سیاه و
دل تنگ است اما به هر نقطه که ببارد طراوت و  شادابی به همراه دارد هرگز در پی شهرت و
بلند آوازه شدن نباش چون کسانی که به مشهور شدن اهمّیّت داده اند هرگز موفق نشده
اند و در پایان به تو سفارش می کنم به دنبال جواب این سئوال بروی و بفهمی که چرا
سنگ همیشه تنها است.

سوالات ادبیات

نویسنده :الهه عبدالهی
تاریخ:شنبه 18 آذر 1391-04:54 ب.ظ

1             کدام یک از گزینه های زیر صفت است؟

1)سرخ رو                      2)دولتمند                     3)نا آشنا                           4)هر سه مورد

2             کدام یک از گزینه های زبر صفت فاعلی نیست؟

1)گزنده                         2)رونده                        3)پرونده                           4)برنده

3             اگر به بن مضارع اضافه کنیم.....................ساخته می شود.

1)کلمه جمع                    2)منادا                          3)صفت فاعلی                    4)صفت نسبی

4             هرگاه به آخر اسم های (گل-چمن و نمک) زار اضافه کنیم چه کلمه ای ساخته می شود؟

1)صفت فاعلی                 2)ضمیر                         3)مضاف و مضاف الیه        4)کلمه ی مرکب

5             به آخر کلمه های بینوا و شاداب چه چیز اضافه کنیم تا صفت تفضیلی درست شود؟

1)یان                              2)ترین                          3)َ  نده                            4)تر

6             در عبارت «پرنده به سرعت صحرای سوزان را پشت سر گذاشت» صحرا از نظر دستوری چیست؟

1)فاعل-صفت                 2)مفعول-صفت              3)مفعول-موصوف              4)مسند-موصوف

7             در عبارت«گل های شب بو از مرداب آب طلب کردند» گل های شب بو از نظر دستوری چیست؟

1)فاعل-نهاد                    2)نهاد-مسندالیه             3)مفعول-نهاد                    4)صفت-مسندالیه

8             اگر در عبارتی موصوف جمع باشد، صفت آن چگونه است؟

1)جمع بسته می شود       2)شاید مفرد شاید جمع باشد                   

3)باید مفرد باشد             4)صفت پنهان است

9             اگر به آخر اسم های (اراک-هلند-نصرآباد) ی اضافه کنیم .................. به وجود می آید.

1)صفت نسبی                   2)صفت فاعلی                  3)اسم نکره                      4)هیچکدام

10          در عبارت«دلاوران مظلوم سرزمین سبز تا ابد در سینه ی وسیع تاریخ همانند ستاره فروزان می درخشند» چند صفت وجود دارد؟

1)دو صفت                        2) سه صفت                     3)چهارصفت                      4)پنج صفت

11          کدام کلمه درست جمع بسته شده است؟

1)خطر:اخطار                     2)کامل:کمال                    3)رَب: ارباب                      4)اصل:اصول

12          کدام کلمه با بقیه هم خانواده نیست؟

1)عابد                                2)بعد                               3)معبد                              4)عبد

13          کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟

1)چه چیز پوشیدنی            2)چه غذای خوردنی          3)چه چیز دیدنی               4)چه راه رفتنی

14          کدام کلمه جمع است؟

1)شامگاهان                       2)بهارستان                         3)گلستان                          4)دوستان

15          کدام گزینه درست معنی نشده است؟

1)کارآزموده=با مهارت                                                 2)شاخ در آوردن=تعجب کردن                 

3)وابستم=از وابستگی رها شدم                                     4)ابرام کرد= پافشاری کرد

16          در عبارت زیر فعل ها به ترتیب چه زمانی را نشان می دهند؟

«می دانید مردم قدیم برای آیندگان عبرت خواهند بود»

1)ماضی/آینده                  2)مضارع/آینده                3)مضارع/گذشته                  4)حال/مضارع

17          معنای کلمه کشید در کدام جمله با سایرین تفاوت دارد؟

1)علی دندان خود را کشید                                         2)پدر میله آهنی را کشید                    

3)رضا فریاد کشید                                                     4)مادر دست زهرا را کشید

18          کدام یک از جمله ها درباره ی فاعل صحیح نیست؟

1)فاعل می تواند وسط جمله بیاید.                               2)فاعل همان مسند است.

3)فاعل کننده کار است.                                               4)فاعل می تواند ضمیر باشد.

19          اگر فعل جمله ی «پدر برای علی داستان تعریف گفته است» را به زمان مضارع تبدیل کنیم ، کدام فعل درست است؟

1)گفته بود                       2)می گوید                       3)خواهد گفت                    4) بگویید

20          در جمله ی «غذا خوردم ظهر و شب» نهاد چه کلمه ای است؟

1)غذا                              2)ظهر و شب                     3)من                                 4)غذا خوردم

21          در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد؟

«در شالیزارهای با تراوت کشاورزان زمزم ی خدا را می شنوند.آن ها بیتابانه منتظر باران هستند.آنان خدمت گذار صادق مردم بوده اند»

1)سه غلط                        2)چهار غلط                       3)پنج غلط                          4)شش غلط

22        کدام گزینه با دیگران متفاوت است؟

1)فداکاری                        2)شادکامی                        3)آبادی                              4)شهری

23          مترادف کلمه های زیر در کدام گروه کلمه ها نوشته شده است؟

امداد-فراهم کرد-جست و جو-اهتمام

1)کمک-آماده کرد-تکاپو-کوشش                             2) کارکردن-آماده کردن-گردش-مهم بودن

3)کمک-استوار کرد-دقت کردن-کوشش                   4)یاری کردن-آماده کرد-تکاپو-تمام کردن

24          کدام کلمه با دیگران متفاوت است؟

1)شاهانه                        2)عیدانه                           3)سامانه                               4)شاگردانه

25          جمع مکسر کلمه ی ادیب کدام واژه است؟

1)ادبا                             2)ادیبان                           3)ادابا                                   4)آداب

26          در عبارت «به خزان اجازه دادی که گل از چمن بچیند» مفعول کدام است؟

1)خزان                          2)گل                               3)چمن                                  4)تو

27          در بیت مصراع «نشد چشمه از پاسخ سنگ سرد» نهاد کدام است؟

1)سنگ                          2)پاسخ سنگ                    3)چشمه                               4)نشد چشمه

28          اگر گزاره ما یک کلمه باشد آن کلمه حتماً ...................... است.

1)فاعل                            2)اسم                               3)مسند                                4)فعل

29          کدام گزینه با دیگران متفاوت است؟

1)سنگ صبور                  2)دانش نامه                      3)تعجّب ناظم                       4)کتاب های گوناگون

30          در مورد فعل گفته بود کدام یک از توضیحات صحیح است؟

1)ماضی سوم شخص مفرد                                         2)مضارع سوم شخص مفرد                  

3)ماضی اول شخص جمع                                            4)مضارع دوم شخص جمع

31          کاربرد فعل در کدام گزینه نادرست است؟

1)اگر خوب فکر کنی جواب را پیدا می کردی            2)گل از خاک بیرون آمد اما بهار رفته بود              

3)زندگی زیبا است اگر خوب تلاش کنی                    4)مهدی می آید و انتقام حسین را خواهد گرفت.

32          کدام یک از واژه های زیر جمع نیست؟

1)آدمیان                          2)خروشان                          3)صیادان                           4)همگامان

33          در کدام گزینه ها همه ی اسم ها مرکب نیستند؟

1)گل فروش-کارگر-بی سلیقه                                    2)بلند مرتبه-ماه رو-گندم زار               

3)سفید رود-شاهکار-بت پرست                                 4)کم رو-شکوهمند-فراوان

34          در کدام یک از بیت های زیر جان بخشی به اشیا وجود ندارد؟

1)دنیا دوباره خوب و دلخواه                خورشید خوب و مهربان است               

2)ز نادان بنالد دل سنگ و کوه             ازیرا ندارد بر کس شکوه

3)به نرمی چنین گفت با سنگ سخت   کرم کرده راهی ده ای نیکبخت

4)توانا بود هر که دانا بود                     ز دانش دل پیر برنا بود

35          از درس چشمه و سنگ چه پندی می گیریم؟

1)با ظلم مبارزه کنیم                                                   2)در مقابل دشمن ایستادگی کنیم                       

3)اگر تلاش کنیم به هدفمان می رسیم                        4)با انسان دل سنگ دوست نشویم

36          در کدام گزینه ها ساختار واژه ها متفاوت است؟

1)کارگاه-فرودگاه-درمانگاه                                       2)گلاب-کتابخانه-دوردست                     

3)نمک زار-گندم زار-کشتزار                                     4)بهاران-پائیزان-زمستان

37          کدام یک از کتاب های زیر مرجع نیستند؟

1)لغت نامه دهخدا-فرهنگ معین                                2)گلستان سعدی                     

3)دایرالمعارف کودکان و نوجوانان                              4)دانش نامه جهان اسلام

38          کدام یک از کلمات زیر را می توان با ان جمع بست؟

1)بهار                          2)فرد                           3)گذر                           4)دانا

39          کدام کلمه درست جمع بسته نشده است؟

1)گزارشات                  2)موجودات                  3)آزمایشات                4)مورد 1 و 3 غلط است

40          در کدام یک از عبارت های زیر کشاورز فاعل نیست؟

1)کرد کشاورز دانه ها را زیر خاک

2)کشاورز آن گل را به پرنده داد

3)سالی کشاورز عازم سفر حج شد

4)دست علی کشاورز را به زمین زد
سوالهای متن ادبیات

نویسنده :الهه عبدالهی
تاریخ:پنجشنبه 16 آذر 1391-11:36 ب.ظ

       بسم الله الرحمن الرحیم

1-مترادف کلمه های زیر رااز متن درسهای 1تا10 پیداکن و بنویس.

توجه=            کهنه شد=             کم شد=             بخشش=

قبول کننده=           سر=              شلوغی=             کوشش=

جستجو=             گمان=             نادانی=                 سختیها=

نترسد=              زشت=               وقار=                  دوری میکند

مقابله=            زبردستی=          سرزنش شده=         شبح ها=

فقیر=                دزدی=              ممکن=                 شایع شدن=

شناگران=        نشان می داد=      پرش=                   غرش میکرد=

سوراخ=          بلند مرتبه=           به دنبال=               پیدایش کردم=

تشکر=           نامشخص=            میل=                  با تجهیزات=

2-  از متن درسهای یک تاده   10کلمه که دارای حرف(ط)10کلمه که دارای حرف(ص)

10کلمه که دارای حرف(ع)و10کلمه که دارای حرف(غ)است راپیدا کن و بنویس.

3-هم خانواده کلمه های زیر را در درسهای (7-8-9)پیدا کن وبنویس.

مصمم(         )       محترم(         )        معتمد(         )

توفیق(         )        شاغل(        )        حاصل(         )

صابر(          )         مدد(           )        صدق(         )

عمیق(        )         رهن(          )        عظیم(          )

اوقاف(         )         فاتح(          )        غرش(         )

خروشان(         )     موجود(        )       عطیه(          )

مقصود(          )       عدد  (        )       منادا (          )

4-معنی جمله های زیر را بنویس.

فتح چنان وانمود کرد که همه چیز را اموخته است.

تا خدای تبارک وتعالی چه بخواهد.

ملاحان با جریان تند رود غوطه خوردند.

خوبان همیشه بوده اندو خواهند بود.

نیکو کاران دل سوز را اگر در زمین کسی نشناسددر اسمان فرشتگان انها را می شناسند.

حسین بهزاد به اوج شهرت و افتخار رسید.

رفتگر در گرگ ومیش هوا کوچه را می روبید.

بعضی در دل خندیدند.

5-بیت های زیر را معنی کنید.

نابرده رنج گنج میسرنمی شود       مزد ان گرفت جان برادر که کار کرد

برو کارگر باش و امیدوار                که از یاس جز مرگ ناید به بار
حكایت بدیه سرایی ملک الشعرا بهار

نویسنده :الهه عبدالهی
تاریخ:چهارشنبه 15 آذر 1391-12:01 ب.ظ

در اوایل فصل بهار روزی ملک الشّعراء بهار و دیبا و شهریار با شخصی به نام علمداری از

 تهران به سوی کرج عازم شدند مرحوم بهار در کرج دوستی داشت به منزل او وارد شدند.

 چون میزبان خواست با همراهان بهار آشنائی حاصل کند مرحوم بهار بالبدیهه این دو بیتی را

 ساخته بر او خواند:

ای کرج سویت سه تن از شهر، یار آورده ام

با (علـمـداری ) و (دیبـا ) (شهـریار) آورده ام

خلق می گویند از یک گل نمی گردد بهـار

زین سبب سویت سه گل با یک (بهار) آورده ام!
ایستگاه خدا

نویسنده :الهه عبدالهی
تاریخ:چهارشنبه 15 آذر 1391-10:48 ق.ظقطاری که به مقصد خدا می رفت ، لختی در ایستگاه دنیا توقف کرد و پیامبر رو به جهانیان کرد و گفت:
مقصد ما خداست . کیست که با ما سفر کند؟ 
کیست که رنج و عشق توامان بخواهد ؟ 
کیست که باور کند دنیا ایستگاهی است تنها برای گذشتن ؟

قرن ها گذشت اما از بیشمار آدمیان جز اندکی بر آن قطار سوار نشدنداز جهان تا خدا هزار ایستگاه بود.
در هر ایستگاه که قطار می ایستاد ، کسی کم می شد قطار می گذشت و سبک می شد ، زیرا سبکی قانون راه خداست .

قطاری که به مقصد خدا می رفت، به ایستگاه بهشت رسید . پیامبر گفت اینجا بهشت است . مسافران بهشتی پیادهشوند،اما اینجا ایستگاه آخر نیست .
مسافرانی که پیاده شدند ، بهشتی شدند .اما اندکی ،باز هم ماندند ،قطار دوباره راه افتاد و بهشت جا ماند.

آنگاه خدا رو به مسافرانش کرد و گفت :
درود بر شما ،راز من همین بود .آن که مرا میخواهد ، در ایستگاه بهشت پیاده نخواهد شد .

و آن هنگام که قطار به ایستگاه آخر رسیددیگر نه قطاری بود و نه مسافری .فرشته بیکار

نویسنده :الهه عبدالهی
تاریخ:چهارشنبه 15 آذر 1391-10:18 ق.ظ

روزی مردی خواب عجیبی دید. دید که پیش فرشته هاست  وبه کارهای آنها نگاه می کند. هنگام ورود، دسته بزرگی از  فرشتگان را دید که سخت مشغول کارند و تند تند نامه هایی را که توسط پیک ها از زمین میرسند،باز می کنند وآنها را  داخل جعبه می گذارند.

مرد از فرشته ای پرسید شما چه کار می کنید؟

فرشته درحالی که داشت نامه یی را باز می کرد،گفت اینجا بخش دریافت است وما دعاها وتقاضاهای مردم از خداوند را تحویل می گیریم.مرد کمی جلوتر رفت.باز تعدادی از فرشتگان را دید که کاغذهایی را داخل پاکت می گذارند و آنها را توسط پیک هایی به زمین می فرستند.

مرد پرسیدشماها چه کار می کنید؟یکی از فرشتگان با عجله گفت اینجا بخش ارسال است،ما الطاف ورحمت های خداوند را برای بندگان به زمین می فرستیم.مرد کمی جلوتر رفت ویک فرشته را دید که بیکار نشسته است.

با تعجب از فرشته پرسید شما چرا بیکارید؟فرشته جواب داد اینجا بخش تصدیق جواب است.مردمی که دعاهایشان مستجاب شده،باید جواب بفرستند ولی فقط عده بسیار کمی جواب می دهند.مرد از فرشته پرسید مردم چگونه می توانند جواب بفرستند؟

فرشته پاسخ دادبسیار ساده، فقط کافیست بگویند


خدایا شکر
سوالات ادبیات5

نویسنده :الهه عبدالهی
تاریخ:سه شنبه 14 آذر 1391-11:03 ب.ظ

 

1-با     توجه به جمله های زیر مشخص کنید فعل هر جمله گذرا یا ناگذرا است.

  1-باغبان پیر پرستو ها را به دشت شقایق مهمان کرد.

2-خورشید هر روز با مهربانی می تابد.

3-پدر بزرگ گندم را در سبد می ریزد.

4-کود ک او   ا  ز شدت درد گریست  . 

2-   کلمه های زیر را به صورت صحیح جمع ببندید.

یابنده:                     نظر:                      دلیل:                   مسلم:                     رزمجو:                       ولی:                     گریه:               احساس:

3-  مشخص کنید که کدام کلمه ساده و کدام مرکب است؟

جانباز:            بالن:            باغچه:                مهمان:               نگهبان:                 ملاقات:            بااراده:               ارزش:

4-  سه جمله بنویسید که نهاد ان مسند الیه باشدومسند ان را نیز مشخص کنید.

5-  شش شخص مضارع التزامی وماضی بعید واینده ازمصدر(پوشیدن) را بنویسید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
زود قضاوت نکن

نویسنده :الهه عبدالهی
تاریخ:دوشنبه 13 آذر 1391-10:26 ق.ظ

 

به عکسهای زیر نگاه کنین:


http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/36/07.jpg

شما فکر میکنید که این یه قورباغه اس
 ولی من فکر می کنم  اسبه!
.
.
یه کمی صبر کنین
.
.

http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/36/08.gif

نکته اخلاقی:
همیشه خوبه که یه کمی صبر کنیم و به نظرهای مخالف هم گوش بدیم.
شاید اونا هم درست بگن... بهتر نیست گاهی زاویه ی دیدمون رو عوض کنیم؟
.
.
چه خوبه که به عقاید هم احترام بذاریم...ملک الشعرای بهار

نویسنده :الهه عبدالهی
تاریخ:چهارشنبه 8 آذر 1391-10:04 ق.ظ
عزیز فاطمه

نویسنده :الهه عبدالهی
تاریخ:چهارشنبه 1 آذر 1391-10:21 ق.ظ

حسین ای عزیز فاطمه در شبانگاهی گمنام وشیرین و از میان شالیزار های با طراوت وخرّم واز اعماق جادّه های آسمانی و درسالی که فرشتگان از کم بود صداقت وفداکاری می گیرندواز سرزمین های پر حاصل امید مردی مهربان ، شریف ودل سوز خواهد آمد.مردی از جنس نور و طراوت. مردی که گام هایش از جنس سعادت است ودر چشمانش عظمت وجاذبه ی چشمان عبّاس سوسومی زند. مردی که عاشقانه و صادقانه ترانه ی آسمانی می خواند.مردی ازنژاد گل های یاس و از تبار قبیله ی عبّاس ،آری حسین جان فرزندت خواهد آمد و انتقام گل یاس تو را خواهد گرفت.

مهدی جان                                                                                                                                                  

    باز محرم آمد و آوار غم حسین بر دلت فرو ریخت.

مهدی جان                                                                                                                                                      

بچّه های کوچک ما بابا را دوبخش می دانند. بخشی بامحبّت وبخش دیگر با عشق. عمّه ی کوچک تو رقیّه هم بابا را دوبخش می داند. بخشی بی بدن برسرنیزه ها وبخشی دیگر بی سر وبه خون کشیده در صحرای کربلا. رقیّه می داند روزی تو خواهی آمد و می داند گرمای دستان پر محبّت تو قلب سرد او  را آرام خواهد کرد.

پس مهدی جان                                                                                                                                            

  به خاطردل گرمی قلب سه ساله ی حسین که مرهون آمدن تو می باشد بیا وبا آمد نت شاد کامی و امید را به مردان و زنان گم نام که عاشقانه ودل سوزانه درمسیر آمد نت گل نرگس می کارند را ارزانی کن. به امید روزی که دریکی از روز های تقویم بنویسند ، روز ظهور مهدی فاطمه .