خدایا دوستت دارم.

اشعاری در وصف بهار از شاعران نامی ایران زمین

نویسنده :الهه عبدالهی
تاریخ:سه شنبه 29 اسفند 1391-12:15 ب.ظ

سعدی

درخت غچه برآورد و بلبلان مستند

جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند

حریف مجلس ما خود همیشه دل می برد

علی الخصوص كه پیرایه ای بر او بستند

بساط سبزه لگدكوب شد به پای نشاط

ز بس كه عامی و عارف به رقص برجستند

یكی درخت گل اندر سرای خانه ماست

كه سروهای چمن پیش قامتش پستند

به سرو گفت كسی، میوه ای نمی آری

جواب داد كه آزادگان، تهی دستند

 

حافظ

صبا به تهنیت پیر می فروش آمد

كه موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد

هوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشای

درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد

تنور لاله چنان بر فروخت باد بهار

كه غنچه غرق عرق گشت و گل بجوش آمد

به گوش هوش نیوش از من و به عشرت كوش

كه این سخن سحر از هاتفم به گوش آمد

زفكر تفرقه باز آن تاشوی مجموع

به حكم آنكه جو شد اهرمن، سروش آمد

ز مرغ صبح ندانم كه سوسن آزاد

چه گوش كرد كه باده زبان خموش آمد

چه جای صحبت نامحرم است مجلس انس

سر پیاله بپوشان كه خرقه پوش آمد

زخانقاه به میخانه می رود حافظ

مگر زمستی زهد ریا به هوش امد


مولانا جلال الدین محمد بلخی


امروز روز شادی و امسال سال گل              نیكوست حال ما كه نكو باد حال گل

گل را مدد رسید زگلزار روی دوست             تا چشم ما نبیند دیگر زوال گل

مست است چشم نرگس و خندان دهان باغ                        از كرّ و فرّ و رونق لطف و كمال گل

سوسن زبان گشوده و گفته به گوش سرو               اسرار عشق بلبل و حسن خصال گل

جامه دران رسید گل از بهر داد ما                زان می دریم جامه به بوی وصال گل

گل آنجهانی است نگنجه درین جهان                       در عالم خیال چه گنجد خیال گل

گل كیست؟ قاصدیست ز بستان عقل و جان                        گل چیست؟ رقعه ایست ز جاه و جمال گل

گیریم دامن گل و همراه گل شویم               رقصان همی رویم به اصل و نهان گل

اصل و نهال گل، عرق لطف مصطفاست                    زان صدر، بدر گردد آنجا هلال گل

زنده كنند و باز پر و بال نو دهند                  هر چند بر كنید شما پر و بال گل

مانند چار مرغ خلیل از پی وفا                    در دعوت بهار ببین امتثال گل

خاموش باش و لب مگشا خواجه غنچه وار               می خند زیر لب تو به زیر ظلال گل

 

صائب تبریزی

 

از دل پرخون بلبل كی خبر دارد بهار                         هر طرف چون لاله صد خونین جگر دارد بهار

از قماش پیرهن، غافل ز یوسف گشته اند                شكوه ها از مردم كوته نظر دارد بهار

خواب آسایش كجا آید به چشم سیمتن                  همچو بوی گل، عزیزی در سفر دارد بهار

از برای موشگافان در رگ هر سنبلی                       معنی پیچیده چون موی كمر دارد بهار

هر زبان سبزه او ترجمان دیگری است                      از خمیر خاكیان، یكسر خبر دارد بهار

ناله بلبل كجا از خواب بیدارش كند              بالش نرمی كه از گل، زیر سر دارد بهار

بسكه می نالد ز شوق عالم بالا به خود                  خاك را نزدیك شد از جای بر دارد بهار

 

دو رباعی بهاری

حیكم عمر خیام نیشابوری

 

بر چهره گل، نسیم نوروز خوش است                      در طرف چمن، روی دل افروز خوش است

از دی كه گذشت هر چه گوئی خوش نیست             خوش باش و ز دی مگو كه امروز خوش است

***

با دلبركی تازه تر از خرمن گل                     از دست مده جام می و دامن گل

زان پیشترك كه گردد از باد اجل                  پیراهن عمر ما چو پیراهن گل

 


 مولانای بلخی:


  اندر دل من مها دل‌افروز تویی

یاران هستند و لیک دلسوز تویی

شادند جهانیان به نوروز و به عید

عید من و نوروز من امروز تویی

 

****


ملک الشعرا بهار:

 

رسید موکب نوروز و چشم فتنه غنود

درود باد بر این موکب خجسته، درود

به هرکه درنگری، شادیی پزد در دل

به هرچه برگذری، اندُهی کند بدرود

 

***


عبید زاکانی:

 

چو صبح رایت خورشید آشکار کند

ز مهر قبلة افلاک زرنگار کند

رسید موسم نوروز و گاه آن آمد

که دل هوای گلستان و لاله‌زار کند

 

***

 

نظامی گنجوی:

 

بهاری داری ازوی بر خور امروز

که هر فصلی نخواهد بود نوروز

گلی کو را نبوید آدمی زاد

چو هنگام خزان آید برد ب


 
مهدی نریمانی
شنبه 10 فروردین 1392 01:59 ب.ظ
به نام خدای بهارآفرین
بهارآفرین راهزارآفرین
سال نو مبارک
شفیعی زادگان
چهارشنبه 30 اسفند 1391 12:22 ب.ظ
ای خدای دگرگون کننده دلها و دیده ها ای تدبیر کننده روز و شب ای دگرگون کننده حالی به حالی دیگر حال ما را به بهترین حال دگرگون کن
سال نو مبارک