خدایا دوستت دارم.

سوال ادبیات

نویسنده :الهه عبدالهی
تاریخ:چهارشنبه 9 اسفند 1391-11:10 ق.ظ

به شعر زیر توجه کنید. و به سوال ها پاسخ دهید ؟


خانه ی دوست کجاست  در فلق بود که پرسید سوار

آسمان مکثی کرد.

رهگذر شاخه ی نوری که به لب داشت به تاریکی شن ها بخشید.

و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت

نرسیده به درخت

کوچه باغی است که از خواب خدا سبز تر است

و در آن عشق به اندازه ی پر های صداقت آبی است

می روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ سر به در می آرد

پس به سمت گل تنهایی می پیچی

دو قدم مانده به گل

پای فواره ی جاوید اساطیر زمین می مانی

و تو را ترسی شفاف فرا می گیرد

در صمیمیت سیال فضا خش خش می شنوی

کودکی می بینی

رفته از کاج بلندی بالا جوجه بر دارد از لانه ی نور

و از او می پرسی

خانه ی دوست کجاست

1- کلمه های مرکب را مشخص کنید و بنویسید.

2- تمام فعل های مضارع را به زمان ماضی استمراری تبدیل کنید.

3- ترکیب های اضافی و وصفی را مشخص کنید.

4- شعر دارای چند جمله می باشد .

5- آیا در شعر صنعت تشخیص مشاهده می شود؟

6- علامت گیومه و کاما در کدام قسمت شعر قرار می گیرد؟

7- سه عبارت را در شعر انتخاب کنید و نهاد و گزاره ی آن را بنویسید ؟

8- سه فعل لازم و سه فغل متعددی را مشخص کنید ؟

9- دو عبارت از شعر بنویسید که مفعول داشته باشد ؟

10- شعر بالا ( شعر نو  ) اثر سهراب سپهری است لطفا در مورد شعر نو تحقیق کنید .و چند خط از خصوصیات آن را بنویسید .
محمد منصوری
جمعه 11 اسفند 1391 05:48 ب.ظ
با سلام . از شما و سئوالات خوبتان متشکرم .
محمدصدراکنگازیان
جمعه 11 اسفند 1391 03:35 ب.ظ
با تشکر از سوالاتتان
امیرحسین نیلی
جمعه 11 اسفند 1391 12:20 ب.ظ
باتشکراززحمات شما