خدایا دوستت دارم.
به گفته دانشمندان روسی ۲۰۲۰ انسان به طور کامل قادر است از انرژی خورشیدی استفاده كند

  و تا سال ۲۰۳۰می توانددر کره ماه زندگی کند.
‌ پایگاه اینترنتی سازمان فضایی روسیه نتایج تحقیقاتی را منتشرکرده که بر اساس آنها تا سال ۲۰۲۸محل اسکان دائمی انسان در کره ماه ایجاد می شود و کمی پس از آن اهالی کره زمین به مریخ خواهند رفت و فضا به تدریج به عرصه فعالیت اقتصادی انسان تبدیل خواهد شد.

این تحقیقات که براساس پیش بینیهای ۱۰۰ محقق برجسته تهیه شده اند همچنین از توسعه قابل ملاحظه صنعت گردشگری فضایی طی سالهای آینده خبر می دهند.

به گفته محققان بین سالهای۲۰۲۰تا۲۰۳۰ جمعیت کشورهای صنعتی پیشرفته جهان به پنج میلیارد نفر خواهد رسید، تغییرات بسیار عمده آب و هوایی در جهان روی خواهد داد،‌ نوع انرژی های مصرفی تغییر می کند و انسان تاثیر بیشتری بر محیط زیست خواهد داشت.

علاوه بر این کشورهای پیشرو جهان بین سالهای۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ درباره کنترل روند گرمایش زمین از طریق اخذ مالیات ویژه از تولید کنندگان گازهای مضر به توافق خواهند رسید و تا سال ۲۰۲۰ سی درصد کل انرژی مورد نیاز جهان از منابع احیا شدنی مانند باد، خورشید و انرژی هسته ای تامین خواهد شد و با ساخت رایانه های کوانتومی و بیولوژیکی نسل جدیدی از داروها در جهان تولید خواهد شد.

کارشناسان معتقدند انسان درآینده درپی پیشرفت قابل ملاحظه در بررسی دی.ان.ای توانایی شبیه سازی اعضای داخلی بدن را به دست می آورد،‌ هوش رایانه ای به سطح هوش انسان می رسد و به تدریج جای انسان را در تصمیم گیریهای مهم خواهد گرفت،‌ اتومبیلهای برقی جای خودروهای فعلی را می گیرند،‌ میزان استفاده از هواپیماهای شخصی به مراتب از اتومبیل بیشتر خواهد شد و به یمن رواج هواپیماهای مافوق صوت فاصله بین شهرهای مختلف جهان در حد قابل توجهی کاهش می یابد.